قسمت۱۶-آیا سازمان ها به الگو ها توجهی میکنند؟

قسمت۱۶-آیا سازمان ها به الگو ها توجهی میکنند؟

در این قسمت از آموزش پرایس اکشن جبل عاملی. متوجه خواهید شد که سازمان ها و معامله گر های بزرگ به الگوهای منسوخ شده توجهی دارند یا خیر!؟

تمامی آموزش های پرایس اکشن جبل عاملی در وبسایت و کانال یوتیوب ما به صورت رایگان در دسترس هستند.