قسمت 18 – توالی تصادفی در پرایس اکشن

قسمت 18 – توالی تصادفی در پرایس اکشن:

اکثر روش های منسوخ شده قدیمی بر اساس توالی تصادفی به پیش بینی بازار میپردازند.

برای درک موضوع توالی تصادفی پیشنهاد میکنیم حتما این ویدیو را ببینید

تمامی آموزش ها در وبسایت و کانال یوتیوب ما به صورت رایگان در دسترس هستند.