قسمت 46 – اکستنشن ها پرتاب قیمت

با گام ها و قدرت پرتاب قیمت در مراحل مختلف در این ویدیو آشنا میشوید