مرجع علمی و تخصصی پرورش معامله‌گر در خاورمیانه

اعطای گواهینامه‌های MBA و DBA معامله‌گری معتبر در 57 کشور

چارتیکال عضو رسمی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام